image1 image2 image3 image4

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia składanego przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Formularz zgłoszenia dostępny jest tutajWypełniony dokument należy składać w sekretariacie szkoły do 31 marca 2017 r.

Kandydaci do klas I zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjmowani w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych/ kandydata. Formularz wniosku dostępny jest tutaj. 
Do 7 kwietnia 2017 r. należy składać wnioski o przyjęcie do szkoły wraz w dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zarządzenie Wójta Gminy Godów w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godów.


 

- świetlica czynna od 7.00 - 15.30,
- obiady na stołówce,
- opieka pedagoga, logopedy,
- zajęcia pozalekcyjne,
- praca w grupach, zajęcia na dywanie,
- nauka poprzez zabawę,
- darmowe podręczniki,
-przybory i książki zostawiane w klasie,
- wpływ rodziców na realizację programu wychowawczego (wycieczki, spotkania, imprezy),
- programy dla uczniów: owoce, mleko, herbata,
- bogata baza dydaktyczna,
tablica interaktywna,
- szkoła dostosowana do małych dzieci,
- przerwy spędzane w klasie,
wspólne śniadania.Wiosna to najpiękniejsza pora roku. Świat budzi się z zimowego letargu, zwierzęta wychodzą ze swoich zimowych norek, ptaki zaczynają wesoło śpiewać, trawa się zieleni, a na drzewach pojawiają się pierwsze liście i kwiaty. Ładna pogoda i coraz wyższa

 

ABP

Akcja Komputery za tonery

Bezpieczne wakacje

Certyfikat

2019  Szkoła Podstawowej im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach  globbers joomla templates