BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOŁKOWICACH

GODZINY OTWARCIA

Biblioteka czynna:

poniedziałek        7.30-13.30

wtorek                7.30-13.30

środa                  7.30-13.30

czwartek             7.30-13.30

piątek                 7.30-13.30

 

LOKAL

Biblioteka składa się z:
Kąciaka czytelniczego z dwoma stanowiskami komputerowymi z podłączeniem do internetu  i zbiorem czasopism

Wypożyczalni z księgozbiorem podręcznym i katalogiem komputerowym (program MOL 2000+)

 

PRACOWNICY

Bibliotekę prowadzi:
- mgr Teresa Błasiak


HISTORIA BIBLIOTEKI

Z dniem 1 września 2008 r., w związku z powstaniem Zespołu Szkół w Gołkowicach, biblioteka szkoły podstawowej, mieszcząca się dotychczas w budynku szkoły podstawowej, uległa likwidacji. Biblioteka gimnazjalna stała się wspólną biblioteką dla wszystkich uczniów zespołu szkół. Księgozbiór biblioteki szkoły podstawowej został zweryfikowany pod względem jakości oraz aktualności treści i włączony do nowotworzonego księgozbioru biblioteki zespołu szkół, w skład którego weszły też dotychczasowe pozycje biblioteki gimnazjum.
Biblioteka gimnazjalna tworzona była od podstaw od września 2000 r., wraz z oddaniem nowego budynku gimnazjum. W związku z tym, że tworzenie zbiorów biblioteki to ogromne obciążenie finansowe dla budżetu szkoły, początkowo zbiory były bardzo skromne - zakupiono niezbędne lektury. Z czasem książek było coraz więcej. W roku 2002 biblioteka gimnazjalna otrzymała fundusze od Urzędu Gminy w Godowie na zakup książek i multimediów do biblioteki. Na koniec roku 2002 księgozbiór biblioteki liczył 1550 egzemplarzy książek (lektury, księgozbiór podręczny, literatura dla młodzieży, książki popularnonaukowe).
W grudniu 2012r. w wyniku  zmian organizacyjnych w szkole biblioteka została przeniesiona do innego pomieszczenia.
Obecnie zbiory biblioteki zespołu szkół liczą 4588 egzemplarzy książek i uzupełniane są na bieżąco według potrzeb czytelników i możliwości finansowych szkoły.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOŁKOWICACH

 1. Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły.
 2. Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za zniszczoną książkę, czasopismo.
 3. W pomieszczeniu biblioteki należy zachować ciszę.
 4. Czytelnik może wypożyczyć nie więcej niż 3 książki na okres 1 miesiąca, tylko na swoje nazwisko. Jeżeli książka nie została przeczytana w terminie, można uzyskać przedłużenie tego terminu.
 5. Nie należy wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
 6. Książki mogą być wypożyczone na okres ferii i wakacji.
 7. Stanowiska komputerowe służą do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu głównie w celach edukacyjnych ( pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów ).
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ  MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH  DO REALIZACJI PROGRAMÓW NAUCZANIA, stanowiący aneks do Regulaminu Biblioteki:

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w  bibliotece szkolnej i wypożyczane kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.
 2. Książki należy zwrócić w  terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
 3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. 
 4. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek. 
 6. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W podręczniku nie wolno niczego pisać, zaznaczać, należy go  obłożyć, zabezpieczając przed zniszczeniem. Podręczniki należy w wyznaczonym do tego miejscu podpisać ? imieniem i nazwiskiem dziecka.
 7. Rodzice/opiekunowie ucznia wypożyczającego podręczniki podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.
2019  Szkoła Podstawowej im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach  globbers joomla templates