Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołkowicach

 

Waldemar Paszylka

Dyrektor Zespołu Szkół w Gołkowicach od 2008 roku, w latach 1999 - 2008 dyrektor Gimnazjum w Gołkowicach, 1994 - 1999 dyrektor Szkoły Podstawowej w Łaziskach. Staż pracy - 30 lat . Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Mgr historii - Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2 stopień specjalizacji zawodowej z historii, nauczyciel dyplomowany, ukończone studia podyplomowe z zarządzania. Nagroda Kuratora Oświaty, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony dla ZHP, wielokrotnie nagrodzony Nagrodą Wójta Gminy. Członek Klubu Lidera przy WOM w Katowicach. Członek OSKKO - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Uczestnik Zjazdów Dyrektora Szkoły w Warszawie. Autor bądź współautor publikacji poświęconych historii lokalnej. Miłośnik podróży, szachów, brydża i ogrodu.

 

 

 

Zastępcy dyrektora 

 

Edyta Bebek

Zastępca dyrektora od  2011 roku. Staż pracy 27 lat. Związana ze Szkołą Podstawową w Gołkowicach od 1993 roku. Nauczyciel dyplomowany, nauczane przedmioty: matematyka i zajęcia techniczne. Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończone studia podyplomowe: informatyka, matematyka oraz zarządzanie oświatą. Opiekun laureatów oraz finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki.  Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymała Nagrody Dyrektora oraz  Nagrody Wójta.  W 2017 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Joanna Bonarek

Nauczycielka języka polskiego, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Staż pracy 21 lat. Od 2000 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora. Ukończone studia podyplomowe: zarządzanie oświatą. Od 2002 r. przewodnicząca zespołu egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej, trener CKE. Opiekunka laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych z języka polskiego. Otrzymane nagrody: Dyrektora Szkoły, Wójta, Kuratora Oświaty.  W 2007 r. gimnazjaliści przyznali jej tytuł „Złotego Wykładowcy”.

2019  Szkoła Podstawowej im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach  globbers joomla templates