Innowacje pedagogiczne

 

 „Franciszek Surma, High flying - wysoki pułap”

Czas trwania innowacji obejmować będzie rok szkolny 2017/2018. Innowacja jest przeznaczona do realizacji w klasach VII szkoły podstawowej na lekcjach regionalizmu i języka angielskiego. Podstawowym założeniem innowacji jest prowadzenie zajęć nakierowanych na przybliżenie postaci lokalnego bohatera – mieszkańca Gołkowic, porucznika pilota Franciszka Surmy, bohatera bitwy o Anglię, asa lotnictwa polskiego, uhonorowanego indywidualnym pomnikiem w miejscowości Great Malvern a także najwyższymi odznaczeniami polskimi, w tym Krzyżem Srebrnym Ordery Virtuti Militari. Postać pilota, patrona naszej szkoły, wymazana z pamięci ludzkiej lokalnego środowiska w czasach PRL-u, jest dla uczniów przykładem patrioty – Ślązaka, Polaka, bohatera walki o wolność Ojczyzny oraz Jej sojuszników. Te wartości będą przekazywane podczas zajęć z regionalizmu oraz na dodatkowych lekcjach języka angielskiego, języka kraju, o który walczył gołkowicki bohater.

Celem innowacji  pedagogicznej „Franciszek Surma- High flying - wysoki pułap”  jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnego modelu patriotyzmu – nakierowanego na utrwalanie, kultywowanie, pielęgnowanie i propagowanie tradycyjnych wartości w nowoczesnej i różnorodnej obudowie dydaktycznej, zrozumiałej i akceptowanej przez nowe pokolenie uczniów.  Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie będą dodatkowo poszerzać zakres leksykalny, rozwijać znajomość środków językowych, doskonalić umiejętności komunikacyjne, będą kształtować nowe kompetencje, takie jak organizacja i planowanie, umiejętność podejmowania decyzji, kompetencje związane z zarządzaniem informacjami, umiejętność pracy zespołowej.

Mamy nadzieję, że pomysł na połączenie języka angielskiego oraz elementów historii i wychowania patriotycznego spodoba się uczniom klas siódmych i będzie wspomagać proces edukacyjny, a jednocześnie pomoże w pracy wychowawczej i kształtowaniu postaw patriotycznych uczniów szkoły.

Izabela Płatek

Joanna Bonarek

Leszek Herman

 

 "Czas czytania książek..."

Obecnie w wielu domach książka  została odsunięta na plan dalszy , a potrzeba czytania zajmuje dalekie miejsca na listach potrzeb. Brak umiejętności czytania ze zrozumieniem, zanik zainteresowania czytelnictwem, złe opanowanie technik czytania prowadzi do niepowodzeń szkolnych i do zubożenia słownictwa. Przekłada się to na oceny szkolne. Dzieci wolą spędzać swój wolny czas grając przy pomocy komputera, oglądając telewizję. Książka i jej czytanie postrzegane jest jako coś bardzo nudnego i monotonnego. Problem braku zainteresowania czytelnictwem klas starszych szkoły podstawowej zauważamy w naszej szkole już dłuższy czas. Dzieci z nauczania wczesnoszkolnego chętnie odwiedzają bibliotekę szkolną, jednak już starsi uczniowie bardzo rzadko pożyczają coś innego niż lekturę lub materiały na lekcje. Wielorakie i wszechstronne działania innowacyjne potrzebne są do przywrócenia w świadomości uczniów pojęcia  „czytania dla przyjemności” i zaspokajania ciekawości świata. 
Innowacja pedagogiczna „Czas czytania, czas książek...” skierowana jest do uczniów klas V szkoły podstawowej, trwać będzie od września 2017 roku do maja 2018 roku. 
Jej celem jest: zwiększenie zainteresowania uczniów czytaniem jako formą spędzania czasu wolnego, reklama zasobów biblioteki, doskonalenie umiejętności pięknego czytania oraz czytania ze zrozumieniem, wzbogacanie wiedzy i umiejętności. 
Mam nadzieję, że poprzez te działania poszerzy się w szkole grono miłośników książek.

 Teresa Błasiak

2019  Szkoła Podstawowej im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach  globbers joomla templates