Cud - miód, czyli spotkanie z pszczelarzem

 

Kiedy z powierzchni ziemi znikną pszczoły, 
to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia.”

                                                                                                                      Albert Einstein

We wtorek 26 marca 2019.r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas piątych  z pszczelarzem- Józefem Polnikiem. Nasz gość ciekawie opowiadał o swojej  pracy.                 Dowiedzieliśmy się, jak należy się zachować mając do czynienia z pszczołami. Choć są to pożyteczne owady, które zapylają środowisko i produkują miód, stanowią duże niebezpieczeństwo dla człowieka. Dlatego też przypomnieliśmy sobie podstawowe zasady obrony przeciwko nim. Poznaliśmy również role pełniące przez poszczególne pszczoły w ulu. Oprócz interesującego wyjaśnienia trudnej i niezwykle ciężkiej działalności zarówno w świecie ludzi, jak i przyrody, mieliśmy okazję przyjrzeć się przyrządom niezbędnym pszczelarzom do wykonywania ich niełatwej pracy. Zobaczyliśmy m.in. ramkę oraz podkurzacz. 
Spotkanie minęło w miłej atmosferze, a panu Józefowi dziękujemy za przybliżenie nam tematu pszczół- tych małych, ale „wielkich” owadów.

Zofia Stabla kl. Vb
Szkolna gazetka „Błysk Różowej Pantery

Zdjęcia: Szkolna gazeta "Błysk Różowej Pantery" Martyna Marszałek, Emilia Skobieranda

 

Klimatycznie ZaPROJEKTowani na środowisko!

 

 Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego
działania, zależy od każdego z nas

                                                                                                                                 Florian Plit

Środowisko ponad wszystko!

Od września 2018 uczniowie klas 5. biorą udział w kampanii propagującej działania  ekologiczne.

W ramach projektu „Klimatyczna klasa”  dzieci wykonały  plakaty promujące  postawę   ekologiczną  oraz niedocenianą wartość -troskę o Ziemię i otaczający nas świat. Młodzi miłośnicy przyrody szczególną uwagę poświęcili  problemowi nierozerwalnie związanemu z naszym lokalnym środowiskiem, jakim jest  ślad węglowy.

Uczniowie  poprowadzili  również audycję, w której przybliżyli cele projektu „Klimatycznej klasy”. Przypomnieli w niej o radach , jak możemy na co dzień dbać o otaczającą nas przyrodę. Jak ważne jest to, aby być  świadomym, wrażliwym , odpowiedzialnymi  za środowisko człowiekiem.

Zapraszamy do „klimatycznej” galerii uczniowskich prac.

Wychowawczynie klas 5.

 

PLAN KAMPANII

„Klimatyczna klasa” – zwiększony ślad węglowy.

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO

 

W naszej szkole chęć udziału w projekcie zgłosiły trzy klasy piąte. Liczymy na to, że nasze wspólne aktywności i zaangażowanie przyniosą świetne rezultaty.

W projekcie biorą udział:

Klasa Va – wych. Alicja Thomas
Klasa Vb – wych. Elżbieta Krzysztofczyk - Kosek
Klasa Vc – wych. Krystyna Kelner

Opis kampanii społecznej
Temat kampanii społecznej Zwiększający się ślad węglowy.
Tytuł kampanii społecznej ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO
Główne postulaty kampanii.

W związku z tym, że mieszkamy w miejscowości o znacznym zanieczyszczeniu powietrza wywołanym niską emisją postanowiliśmy  zwrócić uwagę na zachowania pozwalające zniwelować zanieczyszczenia powietrza oraz uwrażliwić mieszkańców na ten problem. Przyroda, środowisko mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i życie, dlatego działania zgodne z naturą, a nie przeciwko niej mogą  przynieść wymierne korzyści człowiekowi. Zanieczyszczenia są również zagrożeniem dla równowagi biologicznej, dla  jej różnorodności

ten problem chcemy podkreślić w serii spotkań z pszczelarzem. Naszą kampanią pragniemy zachęcić wszystkich mieszkańców do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza, wód i gleby oraz do przeciwdziałania zmianom klimatycznym,  do zmiany codziennych nawyków na bardziej ekologiczne, odpowiedzialne i pozwalające zachować przyrodę w jak najlepszym stanie dla nas samych i przyszłych pokoleń.
 Do kogo będzie skierowana kampania i na jakim obszarze będą prowadzone działania. Przede wszystkim chcemy dotrzeć do społeczności szkolnej – uczniów klas I – VIII i III klas gimnazjalnych, a poprzez dzieci do społeczności lokalnej
 Jakie działania informacyjno-edukacyjne zaplanowano w kampanii?

1.Informacja o kampanii społecznej KLIMATYCZNA KLASA – zwiększający się ślad węglowy, promocja :

 • audycja radiowa kierowana do uczniów.
 • oplakatowanie szkoły – plakaty wykonane podczas lekcji wychowawczych w ramach projektowania ulotki i planowania kampanii.
 • zakładka na stronie internetowej szkoły – zamieszczanie m.in. informacji metodycznych i działań np.: „Ekologiczne rady dla każdego człowieka ekologicznie świadomego- tego dużego i małego, plakaty, informacji i zdjęć z przeprowadzonych działań itp.
 • ulotki dla uczniów i rodziców.

2. Spotkanie z przedstawicielem referatu ochrony środowiska – mówimy stop smogowi – chrońmy naszą gminę. Prace plastyczne w grupach na lekcjach wychowawczych i klasach I-III. 

3. Ślad węglowy – krzyżówki, rebusy itp. w gazetce szkolnej.

4. Akcja sadzenia drzew. Pamiętajmy, że każe drzewo, każdy jego liść pochłania dwutlenek węgla.

5. Wycieczka przyrodniczo – ekologiczna do Nędzy – kontenerowa szkółka drzewek leśnych (dwie w Polsce). Tam dzieci zapoznają się z rozwojem roślin i cyklem otrzymania zdrowej sadzonki. Wyjazd ten mamy nadzieję uzmysłowi uczniom, że każda otrzymana siewka jest sprzymierzeńcem człowieka w polepszeniu jakości powietrza.

6. Konkurs gminny: literacko – plastyczny „Środowisko ponad wszystko!”

7. Spotkanie z pszczelarzem. Oprócz znanemu wszystkim znaczeniu pszczół dotyczącemu zapylania roślin  mają one zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Pogadanka o apitoterapi i innych aspektach życia pszczół.

8. „Dzień roweru” – w drodze do szkoły rezygnujemy z samochodu – dzień poruszania się rowerem lub pieszo.

9. Przedstawienie i happening uliczny. Dzień kiedy wszyscy nauczyciele i uczniowie ubierają się na zielono – uwieńczenie dotychczasowych działań.

 

 Ulotka klasy Va

 

 Ulotka klasy Vb

 

Ulotka klasy Vc

 

Co to jest ślad węglowy?

Żyjemy w świecie, w którym liczy się czas i wygoda - korzystamy coraz częściej z rozmaitych coraz szybszych urządzeń i środków transportu, potrzebujemy coraz więcej energii, także aby jeść, ubrać się.

Obecnie, w dobie globalizacji, jedną z czołowych aktywności ludzkich jest przemieszczanie się, czyli transport - do pracy, na zakupy, na wakacje, w podróży służbowej i wiele, wiele innych. Wymaga to ogromnego nakładu energii, która w ponad 80% produkowana jest ze źródeł kopalnych jak węgiel, ropa, gaz.

Tak powstaje ślad węglowy.

Ślad węglowy, inaczej klimatyczny lub z ang. carbon footprint, to suma wyemitowanych gazów cieplarnianych (GHGs - ang. greenhouse gases) przyczyniających się do globalnych zmian klimatu.

Emisje mogą być wprost jak z rury samochodowej, ale w większości nie mamy o nich nawet pojęcia.

Chcesz się dowiedzieć, jak ślad węglowy przyczynia się do ocieplenia klimatu na całym świecie? Obejrzyj film przygotowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci we współpracy z Joanną Miszkowicz założycielką i Prezes Fundacji Aeris Futuro i zacznij działać w swojej okolicy. Ty też możesz wiele zrobić, aby ograniczyć negatywny wpływ działalności człowieka na klimat.

 

KLIMAT – NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

Gazy cieplarniane – są to występujące w atmosferze gazy, które charakteryzują się zdolnością do zatrzymywania energii cieplnej wypromieniowanej z powierzchni Ziemi. Do gazów cieplarnianych zaliczamy: parę wodną, dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu i freony. Obecność tych gazów w atmosferze odpowiada za naturalnie występujący efekt cieplarniany, jednak zwiększenie ich ilości może sprzyjać nasilaniu tego zjawiska, co w konsekwencji prowadzi do podnoszenia średniej temperatury na świecie.

Ślad klimatyczny, inaczej: ślad węglowy – całkowita suma emisji wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, firmę, produkt lub wydarzenie. Do obliczania śladu klimatycznego posłużyć mogą dostępne w Internecie kalkulatory CO2. Za pomocą kalkulatora można obliczyć również, ile należy posadzić drzew aby zrównoważyć emisję CO2 wywołaną przez daną osobę czy wydarzenie.

Efekt cieplarniany jest procesem całkowicie naturalnym, korzystnym z punktu widzenia obecności życia na Ziemi. Bez niego, średnia temperatura na świecie byłaby o ponad 30⁰C niższa niż współczesna (wynosząca około 14⁰C), co oznacza, że spadłaby znacznie poniżej temperatury zamarzania wody, a życie na Ziemi byłoby niezwykle trudne. Bardzo prawdopodobne jest, że cała powierzchnia Ziemi pokryłaby się grubą skorupą lodu w sposób nieodwracalny, ponieważ odbijałaby ona całkowicie docierające do powierzchni światło. Taki stan naukowcy nazywają „Ziemią Śnieżką”. Wielu sceptyków globalnego ocieplenia sugeruje, że współczesne zmiany klimatu są częścią naturalnej, obserwowanej od milionów lat zmienności. Niepokojący jednak jest kierunek obecnie zachodzących zmian, oraz ich tempo, które jeszcze nigdy w historii nie było tak szybkie jak obecnie. Naukowcy przewidują, że do końca XXI wieku, średnia temperatura na Ziemi wzrośnie o 4-6⁰C, a więc w ciągu najbliższych dziesięcioleci ludzkość będzie świadkiem zmian klimatu charakterystycznych, nie dla kilku dekad, lecz kilku milionów lat. Nie ulega więc wątpliwościom, że obecne ocieplenie klimatu nie jest procesem naturalnym.

Rewolucja przemysłowa XIX zmieniła totalnie dotąd przyjęty model życia i konsumpcji, zwiększając radykalnie zapotrzebowanie na energię i dobra przemysłowe;

 • Transport zużywa 30% światowej energii i odpowiada za 20-25% całkowitej emisji CO2.
 • Metan charakteryzuje się 23-krotnie większą szkodliwością niż CO2. Za 38% emisji metanu odpowiada chów zwierząt. 100 milionów ludzi mogłoby się wyżywić, gdyby Amerykanie ograniczyli spożycie mięsa o zaledwie 10%. Statystyczny mieszkaniec USA zjada rocznie 118kg mięsa, a zatem 40-krotnie więcej niż typowy mieszkaniec Bangladeszu. Co trzeci mieszkaniec Bangladeszu żyje poniżej granicy ubóstwa.
 • 100-letnie drzewo jest w stanie w ciągu całego swojego życia pochłonąć nawet 750 kg CO2.

Globalne ocieplenie stało się faktem, a przyszłość Ziemi, jaką znamy jest niepewna.

.

Konsekwencje globalnego ocieplenia.

Szczególnie trudne do przewidzenia są skutki podniesienia temperatury, które przenikać będą wszystkie sfery życia.

Główne skutki zmian klimatu:

 Przyrodnicze:

 • ·Topnienie lodowców i podnoszenie się poziomu mórz i oceanów.
 • ·Zmiany cyrkulacji wody i powietrza (w tym prądów morskich, układów wyżowych i niżowych, kierunków wiatrów).
 • ·Nasilone występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych (powodzie, susze, tornada, śnieżyce, deszcze nawalne, fale upałów).
 • ·Zmiany długości okresu wegetacyjnego, zmiany długości pór roku.
 • ·Zmiany linii brzegowej (zalewanie wysp i wybrzeży w skutek podnoszenia się poziomu mórz).
 • ·Przesuwanie się granic stref klimatycznych.
 • ·Migracje, zmiany zasięgu występowania gatunków roślin i zwierząt.
 • ·Gradacje szkodników i pasożytów, zmiany zasięgu ich występowania.
 • ·Rolnictwo, ogrodnictwo i sadownictwo –zmiany gatunków upraw, dostosowanie upraw do długości okresu wegetacyjnego.
 • ·Wymieranie gatunków z powodu utraty nisz ekologicznych.

Społeczne

 • ·Rozprzestrzenianie się chorób tropikalnych w rejonach dotąd od nich wolnych.
 • ·Migracje ludności (napływ uchodźców i konflikty etniczne z tym związane, bezrobocie i wzrost przestępczości związany w wykluczeniem społecznym).
 • ·Konflikty o zasoby, np. o dostęp do wody pitnej (na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym).
 • ·Trudności w dostępie do wody pitnej (szacuje się że do 2025 roku ilość dostępnej wody pitnej w krajach rozwijających zmniejszy się o 50%, a w krajach uprzemysłowionych o 18%).
 • ·Choroby spowodowane brakiem dostępu do czystej wody (co minutę na świecie umiera czworo dzieci z powodu biegunki wywołanej brakiem dostępu do czystej wody).
 • ·Pogarszająca się sytuacja kobiet i dzieci w krajach Globalnego Południa (w wielu regionach Afryki, np. w Sudanie, kobiety odpowiedzialne za zaopatrzenie rodziny w wodę pokonują piechotą wiele kilometrów dziennie dźwigając ciężkie pojemniki. Z tego powodu kobiety nie mogą uczyć się czy pracować, co wpływa negatywnie zarówno na ich pozycję społeczną jak i ekonomię kraju, którego są obywatelkami. Utrudnienie dostępu do wody pitnej jeszcze bardziej utrudni ich sytuację).
 • ·Kryzys żywnościowy–globalne zmiany klimatu, które pociągają za sobą zmiany stosunków wodnych, pustynnienie i przeobrażanie ekosystemów mogą skutkować utrudnionym dostępem do żywności. Susze, powodzie, pożary i wyjałowiona gleba sprawią, że produktywność spadnie, a plony zabierać będą klęski żywiołowe. W konsekwencji pogłębi się jeszcze problem głodu, który towarzyszy codziennie mieszkańcom wielu krajów Globalnego Południa, zwłaszcza Afryki i Azji.

Ekonomiczne

 • ·Wydatki związane z: ochroną przed skutkami zmian klimatu i naprawą szkód wyrządzonych przez ekstremalne zjawiska pogodowe.
 • ·Koszty ewakuacji zagrożonych mieszkańców.
 • ·Koszty opracowania nowych technologii zapewniających dostęp do energii, wody i żywności.
 • ·Kryzys ekonomiczny.

Warto mieć świadomość, że sam wzrost średniej globalnej temperatury nie stanowi zagrożenia tak dużego, jak zmiany związane innymi składowymi klimatu, a więc opadami, wiatrami, ciśnieniem atmosferycznym, wilgotnością powietrza, zachmurzeniem czy nasłonecznieniem. Zachwianie równowagi pomiędzy poszczególnymi elementami klimatu prowadzi do nasilonego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, które zwiększają ryzyko poniesienia strat materialnych, a przede wszystkim stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludności.

Poważnym problemem, jaki wiąże się z ociepleniem klimatu, nie jest więc wyłącznie wzrost średniej temperatury, ale przede wszystkim społeczne, gospodarcze i przyrodnicze konsekwencje jakie się z tym wiążą.

Wyobraźmy sobie, że temperatura na świecie rośnie, co w konsekwencji prowadzi do topnienia lodowców i podniesienia się poziomu mórz i oceanów. Mieszkańcom niewielkiej oceanicznej wyspy grozi zalanie. Żeby zapewnić bezpieczeństwo ludności konieczne będzie poniesie ogromnych kosztów związanych z ewakuacją oraz stworzeniem nowych warunków do życia w kraju, który zgodzi się przyjąć klimatycznych uchodźców.

Niestety, ta historia to nie science-fiction, ale dla wielu krajów - całkowicie realny scenariusz.

Przykładem są Malediwy, gdzie 80% powierzchni kraju położonych jest poniżej 1 m.n.p.m. Obecnie rząd tego wyspiarskiego państwa rozważa zakup ziemi w innych krajach, na wypadek, gdyby konieczna była ewakuacja. W przypadku podniesienia się poziomu oceanów o 1 metr problemem klimatycznego uchodźctwa dotkniętych może zostać nawet 145 milionów ludzi, głównie mieszkańców Azji południowo - wschodniej. W Wietnamie takie zjawisko skutkować będzie przesiedleniem 22 milinów ludzi. Powodzie będące skutkiem podnoszenia się poziomu mórz i oceanów są zagrożeniem także dla naszego kraju. Obliczono, że podniesienie się poziomu Bałtyku o 1m. skutkować będzie zalaniem ok. 2400 km2 i stanowić będzie zagrożenie dla 244000 osób. Zalane zostanie również miasto Gdańsk, które niezależnie od zwiększającego się poziomu bałtyckich wód –opada o 1-2 mm rocznie.

W związku z przesuwającymi się granicami stref klimatycznych i podnoszeniem się temperatury w wysokich szerokościach geograficznych, można się spodziewać nasilonych migracji zwierząt i zmian zasięgu występowania roślin. Oznacza to zmiany całych ekosystemów i zbiorowisk, a także wymieranie gatunków wrażliwych o bardzo specyficznych niszach ekologicznych. Wiele gatunków utraci swoje typowe środowisko lub nie zdąży przystosować się do szybko postępujących zmian. Zagrożeniem dla zdrowia i gospodarki może być zatem pojawianie się gatunków obcych dla rodzimej fauny i flory, w tym pasożytów, szkodników i wektorów chorób. Przykładem gatunku charakterystycznego do niedawna dla Bałkanów, a obecnie pustoszącego polskie drzewostany jest szrotówek kasztanowcowiaczek znany ze swojego upodobania do żerowania na liściach kasztanowców. Niestety, na naszym obszarze, ten niepozorny motyl nie ma zbyt wielu naturalnych wrogów.

Co możemy zrobić, aby przeciwdziałać zmianom klimatu?

Wpływ na otaczający nas świat ma każdy z nas. Nasze zachowanie i codzienne wybory wpływają nawet na najodleglejsze części świata. Każdy z nas bez wielkiego wysiłku może zrobić wiele, by dołożyć swoją cegiełkę do przeciwdziałania zmianom klimatu. Dlatego przedstawiamy szereg działań „Ekologiczne rady dla każdego człowieka świadomego – tego dużego i małego”, które można podjąć na rzecz ochrony klimatu – począwszy od najprostszych i możliwych do zrealizowania przez każdego z nas.

 

„Ekologiczne rady dla każdego człowieka świadomego –
tego dużego i małego”.

 

Działania ekologiczne, które możemy podjąć w każdym naszym domu.

 RADY NA NASZE ODPADY

 1. Segreguj domowe odpady – śmieci i oddaj je do recyklingu – możemy je powtórnie przetworzyć.
 2. Zbuduj kompostownik na resztki pożywienia, obierki itp. – w taki prosty sposób powstanie pierwszorzędny nawóz.
 3. W ogrodzie lub wyznaczonym miejscu posadź własne drzewko, którym się opiekuj. Drzewa dostarczają nam tlenu, pochłaniają szkodliwy dwutlenek węgla, dodają urody otoczeniu, w ich cieniu latem odpoczywamy, dostarczają cennego surowca – drewna wykorzystywanego m. in. w przemyśle i budownictwie.
 4. Do sklepu na zakupy idź z torbą ekologiczną wielokrotnego użycia. Nie używaj jednorazowych reklamówek. Jeśli już z nich korzystamy, starajmy się ich używać do ostatecznego wyeksploatowania. Wbrew ich przyjętej, funkcyjnej nazwie – torebki jednorazowe są wielorazowego użytku! Przyczyniamy się w ten sposób do ochrony naszego środowiska. Kiedy nasza foliówka nie nadaje się już do niczego, nie wrzucajmy jej do zbiorczych koszy na śmieci, w których znajdują się odpady organiczne. Składnik, który jest podstawowym tworzywem takich reklamówek doskonale nadaje się do segregacji i recyklingu. Wrzućmy je więc do pojemnika żółtego, przeznaczonego na odpady plastikowe. W innym przypadku, torba, która trafi na zbiorcze wysypisko śmieci będzie rozkładała się ponad 400 lat.
 5. Naprawiaj te rzeczy, które dadzą się naprawić (odzież, sprzęt RTV, rowery itp.), a tym samym zmniejszysz zapotrzebowanie na surowce do produkcji nowego artkułu.
 6. Rzeczy, których nie potrzebujesz, a są w dobrym stanie oddaj innym (przyjaciołom, PCK, pomoc społeczna, kontenery na odzież) – na pewno ktoś jeszcze z nich skorzysta.
 7. Bierz czynny udział w różnych akcjach ekologicznych np. „Sprzątanie Świata” przez cały rok, a nie tylko w tym jednym dniu. Zaopiekuj się wybranym kawałkiem ziemi i dbaj, aby nie było tam śmieci.

 

IDZIEMY NA ZAKUPY

 1. Podczas zakupów wybieraj produkty wyprodukowane w twoim regionie lub w Polsce zamiast zagranicznych. Działając w ten sposób oszczędzasz energię, która jest potrzebna do transportu, jesz zdrową żywność, dajesz pracę swoim bliskim.
 2. Zwracaj uwagę czy produkt posiada ekologiczne opakowanie, a w przypadku produktów spożywczych, czy nie posiada szkodliwych dla zdrowia sztucznych konserwantów, barwników itp.
 3. Staraj się kupować produkty, warzywa, owoce wyprodukowane ekologicznie, oferują je sklepy ze zdrową żywnością, możemy je znaleźć też w supermarketach na specjalnych stoiskach, a nie są już tak drogie jak kiedyś.
 4. Postaraj się ograniczyć spożycie mięsa – do jego produkcji zużywa się bardzo duże ilości wody, energii, wycina tropikalne puszcze, a w ich miejsce zakłada pastwiska.
 5. Sprawdź czy środki czyszczące używane w twoim domu nie są toksyczne (proszki do prania, środki do czyszczenia podłóg, paneli, płytek, wanny, kabin prysznicowych). Jeżeli tak, to staraj się je wymienić na przyjazne dla środowiska.
 6. Wybierając się na zakupy kupuj tylko te produkty, które są ci naprawdę potrzebne. Przed zakupami zrób listę produktów. Reklama, promocja, zaskakująco niska cena, sprawiają, że często kupujemy rzeczy zupełnie niepotrzebne.
 7. Zbieraj makulaturę, oddaj do recyklingu i kupuj produkty „Z makulatury” (np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, ręczniki itp.). Do produkcji papieru wykorzystuje się celulozę drzewną. Jedna tona zebranej makulatury chroni przed wycięciem 7 średnich drzew.

OSZCZĘDZAMY WODĘ

 1. Sprawdź czy w twoim domu nie ma przecieków wody. Jeśli są usuń je np. wymieniając uszczelki w baterii, spłuczce toaletowej itp.
 2. Naczynia najlepiej myć w zmywarce, która zużyje mniej wody, niż potrzebne jest do mycia ręcznego. Jeśli nie masz zmywarki – napełnij komorę zlewu wodą z płynem, a następnie naczynia płucz pod niewielkim strumieniem bieżącej wody.
 3. Zamontuj baterie jednouchwytowe – regulacja temperatury za pomocą 2 uchwytów trwa dłużej i powoduje większe straty wody. Warto też zainstalować na nim tzw. perlator, który napowietrza strumień wody, dzięki czemu jest on silniejszy, a jednocześnie ilość zużytej wody się zmniejsza.
 4. Załóż wodooszczędne końcówki na prysznice i krany.
 5. Pierz, gdy pralka jest zapełniona. Dotyczy to również zmywarki. Używaj ich tylko wtedy, gdy są zapełnione. Jeśli bęben jest pełen tylko do połowy używaj specjalnych programów oszczędnych np. "pół wkładu".
 6. Postaw na oszczędne spłukiwanie. Najlepiej zamontuj w toalecie spłuczkę z opcją „oszczędne spłukiwanie”. Nie wyrzucaj też do toalety resztek jedzenia, fusów z kawy czy herbaty – to także konieczność jej dodatkowego spłukania! Pamiętaj – jedno spłukanie wody w toalecie to od 7 do 10 litrów wody!
 7. Zakręć wodę gdy myjesz zęby, a także podczas golenia. Do płukania ust przygotuj sobie napełniony wcześniej kubeczek z wodą.
 1. Bierz prysznic zamiast kąpieli, a zaoszczędzisz wodę i energię potrzebną do jej ogrzania. Ale uwaga - musi być szybki! Lejąc na siebie wodę przez pół godziny zużyjesz jej jeszcze więcej niż do kąpieli. Dlatego podczas namydlania czy nakładania na włosy szamponu zakręć wodę - i używaj jej tylko do spłukiwania. 
 2. Jeśli koniecznie chcesz wziąć kąpiel, napełnij wannę tylko w 1/3 jej pojemności.Tyle z zupełności wystarczy, bo po wejściu do środka poziom wody podniesie się.
 3. Nie podlewaj zbyt często trawnika. Latem wystarczy go podlewać co 5 – 7 dni. Najlepiej robić to wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, gdy jest najchłodniej, co pozwoli zredukować straty wody powstałe w wyniku jej odparowania.
 4. Zbieraj deszczówkę, jeśli tylko masz taką możliwość. Woda deszczowa doskonale posłuży np. do podlania kwiatów.

OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ

 1. Wyłączaj z kontaktu sprzęty elektroniczne, jeśli ich nie używasz – to jedna z ważniejszych zasad, o której nagminnie zapominamy. W przypadku ładowarek do telefonów, drukarki czy telewizora nie wystarczy zwykłe wyłączenie urządzenia przyciskiem, gdyż wtedy przechodzi ono jedynie w stan czuwania i wciąż może pobierać dość znaczne ilości energii. Lepszym sposobem jest faktyczne wyciągnięcie wtyczki z gniazdka, ewentualnie podłączenie sprzętu do listwy antyprzepięciowej (posiada ona kilka gniazdek i można odciąć w niej zasilanie jednym przyciskiem).
 2. Wprowadź komputer w stan uśpienia/hibernacji – jeśli zostawiasz komputer na dłuższą chwilę, nie musi on pobierać pełnej mocy. Możesz przestawić urządzenie w stan hibernacji, dzięki czemu zużycie energii będzie niższe, a komputer "po przebudzeniu" szybko powróci do pierwotnych ustawień.
 3. Wymień żarówki na energooszczędne – zwykłe żarówki są wprawdzie tańsze, jednak wersja energooszczędna w dłuższym okresie może pomóc nam zaoszczędzić na oświetleniu. Pamiętajmy jednak, że tego typu żarówki zużywają najwięcej energii przy włączaniu, dlatego jeśli wychodzimy z pomieszczenia na krótką chwilę, nie powinniśmy gasić światła.
 4. Używaj światła dziennego – naturalne źródła światła z łatwością mogą rozjaśnić pomieszczenia w mieszkaniu, dlatego warto korzystać z dziennego światła, jak długo jest to możliwe. Zadbajmy przy tym, aby nie zastawiać okien dużymi rzeczami czy kwiatami, aby jak najwięcej słońca mogło wpaść do pokoju.
 5. Używaj oświetlenia punktowego zamiast sufitowego – kiedy czytamy książkę lub oglądamy telewizję nie potrzebujemy silnego oświetlenia. Zamiast tego lepiej skorzystać z mniejszych lamp stojących czy lampek nocnych, które wystarczająco rozjaśnią pomieszczenie.
 6. Wypróbuj oświetlenie zewnętrzne z czujnikiem – zamontuj instalację reagującą na ruch.
 1. Wymień sprzęty domowe na energooszczędne – lodówka to jedyne urządzenie w domu, które działa bez przerwy i często nie przywiązujemy wagi do tego, jak wiele potrafi zużyć prądu. Warto wymienić przestarzały sprzęt na nowy i energooszczędny (najlepiej o klasie energooszczędnej A+++ lub A++), a nasze roczne zużycie energii z pewnością spadnie.
 2. Sprawdź szczelność drzwi lodówki, zamrażarki, jeśli zachodzi potrzeba zakup nową uszczelkę i wymień starą.
 3. Wymień czajnik na tradycyjny – elektryczne czajniki mogą zużywać zbyt wiele energii, szczególnie gdy gotujemy w nich nieekonomicznie. W czajniku nie grzej więcej wody (np. na kawę) niż ci potrzeba.
 4. Podczas gotowania stosuj pokrywki na garnki.
 5. Uszczelnij uszczelkami okna i drzwi eliminując miejsca wpływania zimnego powietrza do mieszkania.
 6. Zużyte baterie wrzucaj do właściwie oznaczonych pojemników.

WYBIERAMY PRZYJAZNY TRANSPORT

 1. Warto, jeśli to możliwe, zrezygnować z samochodu i wybrać środek transportu, który wywiera mniejszy negatywny wpływ na środowisko.
 2. Gdy jest to możliwe to zamień samochód na transport publiczny – PKS. MPK, lub inne.
 3. Gdy jest to możliwe to zamień samochód na rower. Polepszysz jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy, zaoszczędzisz pieniądze, zużywanie się samochodu, drogi. Polepszy się twoja kondycja fizyczna, przyczynisz się do zdrowszego powietrza dla ludzi, ptaków i wszystkich istot żywych.
 4. Z samolotów należy korzystać tylko w wyjątkowych sytuacjach, a planując wakacje warto wybierać miejsca osiągalne innymi środkami lokomocji.
 5. W życiu codziennym na bardzo krótkich dystansach lepiej zrezygnować z samochodu na rzecz ruchu pieszego.

Co możemy zrobić, aby przeciwdziałać zmianom klimatu?

Wpływ na otaczający nas świat ma każdy z nas. Nasze zachowanie i codzienne wybory wpływają nawet na najodleglejsze części świata. Każdy z nas bez wielkiego wysiłku może zrobić wiele, by dołożyć swoją cegiełkę do przeciwdziałania zmianom klimatu. Dlatego przedstawiamy szereg działań „Ekologiczne rady dla każdego człowieka świadomego – tego dużego i małego”, które można podjąć na rzecz ochrony klimatu – począwszy od najprostszych i możliwych do zrealizowania przez każdego z nas.

 

2019  Szkoła Podstawowej im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach  globbers joomla templates