Zadania Pedagoga Szkolnego

 

Zadania pedagoga szkolnego to:

- dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez młodzież,

- roztoczenie opieki nad uczniami sprawiającymi trudności, niedostosowanymi, społecznie, zagrożonymi negatywnym oddziaływaniem środowiska,  mającymi problemy wychowawcze lub dydaktyczne,

- podejmowanie działań zapobiegających niedostosowaniu młodych ludzi,

- systematyczne konsultacje z wychowawcami klas w sprawie uczniów przejawiających różnorakie zaburzenia i natychmiastowe podejmowanie wszelkich  działań o charakterze interwencyjnym,

- współpraca z rodzicami, z organami szkoły, z nauczycielami, wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi z innych placówek oświatowych,

- podejmowanie działań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

- współpraca z instytucjami wspomagającymi (Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, OPS, PCPR, GKRPA, Sądem dla Nieletnich, Policją 

 

 Drogi uczniu, jeżeli masz jakiś problem lub potrzebujesz wsparcia, 
rozmowy, kontaktu z drugim człowiekiem
zapraszam do mojego gabinetu.

 Każdą wolną chwilę możesz spędzić w przyjaznej atmosferze. 
Czekam na Ciebie 

Maria Kiełkowska

 

Pobierz:
Plan Pracy Psychologiczno-Pedagogicznej Pedagoga Szkolnego (PDF )

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 

Maria Kiełkowska

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 13.30

Piątek 7.30 - 13.30

 

 Coś ciekawego dla Uczniów

 

Zapraszam Cię do obejrzenia prezentacji
pt. "Analiza aktualnych problemów społecznych
na podstawie wybranych filmów fabularnych"

 

 

 


 


Coś ciekawego dla Rodziców

 

Pliki do pobrania:

2019  Szkoła Podstawowej im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach  globbers joomla templates