SZACHY W PLECAKU

1 października grupa 17 uczniów naszego gimnazjum udała się na tygodniowy pobyt do Lwowa na Ukrainie. Wyjazd  ten został zorganizowany w ramach realizacji polsko-ukraińskiego projektu „Szachy w plecaku”, w całości sfinansowanego przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Warto dodać, iż projekt ten, którego zalążki narodziły się w ubiegłym roku w trakcie pobytu młodzieży polskiej i ukraińskiej w Istebnej,  był jednym z 70 z 270 złożonych  projektów zaakceptowanych  i przyjętych do realizacji przez Radę.

  WIĘCEJ O PROJEKCIE "SZACHY W PLECAKU" POCZYTASZ >> TUTAJ

 

EKSPERCI PROGRAMOWANIA

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas III SP wezmą udział w zajęciach w ramach projektu "Eksperci programowania". Projekt przewiduje realizację zajęć, w trakcie których dzieci poprzez zabawę będą uczyć się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2 pozwolą w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komputacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Jednostką realizującą projekt jest Wyższa Szkoła Humanitas z Sosnowca. W trakcie szkoleń nauczyciele zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z podstaw programowania, zdobędą umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła z kolei wyposażona zostanie w pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć. 

W dniu 19 października 2017 roku w Wyższej Szkole Humanitas w Sosonowcu odbyła się inauguracyjna konferencja pt.: „ProGRAmowanie Rozwoju – więcej niż technologie”, w której udział wzięły nauczycielki z klas III naszej szkoły.

  


 „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W GMINIE GODÓW” 

 

W tym roku szkolnym w naszej szkole realizowany jest projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Godów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi  497 019,38 zł. z czego 90% otrzymamy z UE.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gołkowicach, poprzez realizację zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, przyrody oraz z doradztwa zawodowego, a także diagnoza kompetencji edukacyjnych uczestników projektu.

Dzięki realizacji projektu szkoła pozyska bogate wyposażenie m.in. 10 laptopów, tablicę interaktywną z projektorem oraz różnorodne pomoce dydaktyczne do zajęć matematyczno – przyrodniczych. Wdrożony zostanie systemu umożliwiający monitoring rozwoju kompetencji kluczowych. W związku
z tym zakupiona zostanie baza programowo – sprzętowa wraz z terminalem programowym, centrum rejestracji użytkowników systemu monitorowania kompetencji, a także serwer dla szkoły.

 

"DOBRZE JEMY ZE SZKOŁĄ NA WIDELCU"


Program „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” jest długofalowym projektem, którego pierwsza edycja w roku 2017/2018 jest skierowana do klas 1-3 szkół podstawowych. Celem Organizatorów jest przede wszystkim edukacja w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcenie najmłodszych do gotowania. Program został przygotowany we współpracy z dietetykami, pedagogami i partnerami.

 

"PROGRAM DLA SZKÓŁ"

 

Od roku szkolnego 2017/2018 programy „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” łączą się  w jeden -  „Program dla szkół”. Po scaleniu obu programów w jeden, ministerstwo rolnictwa postanowiło, że mleko, warzywa i owoce trafią do dzieci w klasach I-V szkoły podstawowej.

Celem programu będzie promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne. W ramach nowego programu dzieci będą:

  • otrzymywały bezpłatnie owoce i warzywa oraz produkty mleczne,
  • brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz pochodzenia żywności i rolnictwa. 

 

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA


Uczniowie klas I naszej szkoły realizują program edukacyjny "Akademia Bezpiecznego Puchatka". To ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Skierowany jest do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty w Polsce. Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze. Dzieci w ramach programu otrzymają książeczki edukacyjne, a rodzice ulotki informacyjne, jak wspomagać bezpieczeństwo dzieci w rożnych sytuacjach.  Mamy nadzieję, że realizacja zadań wynikających z programu pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów, a nasza szkoła nabędzie prawo do posługiwania się Certyfikatem "Akademii Bezpiecznego Puchatka". Więcej informacji na stronie programu  Akademia Bezpiecznego Puchatka.

 

2019  Szkoła Podstawowej im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach  globbers joomla templates