Rada Rodziców

 

Rada Rodziców stanowi ważny filar wspierający działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną naszej szkoły. Czynny udział rodziców w procesie nauczania, kształtowania postaw dzieci, przekazywania im systemu wartości wspomaga i uzupełnia oddziaływania kadry pedagogicznej. Wychowawcy klas mogą zawsze liczyć na aktywną pomoc trójek klasowych. Radę Rodziców stanowią osoby bezinteresowne, oddane swojej działalności społecznej. Ich praca to całoroczna, prężna działalność.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele rodziców każdej z klas.


ZARZĄD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 W GOŁKOWICACH 2018/2019


PRZEWODNICZĄCA:
Edyta Kwiatkowska

ZASTĘPCA:
Monika Chlistała

SKARBNIK:
Monika Oślizło 

SEKRETARZ:
Weronika Blokesz

CZŁONEK ZARZĄDU:
Bernadeta Kranc
Izabela Lajda

KOMISJA REWIZYJNA PRZEWODNICZĄCA:
Alicja Grycman

CZŁONEK KOMISJI:
Agnieszka Telega
Magdalena Hyła

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Gołkowicach

Nr rachunku 89 8470 0001 2002 0045 8188 0001 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju – prosimy o wpłaty z dopiskiem:   imię i nazwisko ucznia, klasa. 

 

 

<<REGULAMIN RADY RODZICÓW WERSJA PDF>>

<<ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ RADĘ RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
>
>

( wykaz sporządziła skarbnik Rady Rodziców SP - pani Irena Serwotka)

 

2019  Szkoła Podstawowej im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach  globbers joomla templates