REGIONALIZM

Rok szkolny 2016/2017

Od kilku lat w klasach szóstych realizowany jest program z regionalizmu pt. "Gołkowice moją małą ojczyzną". Autorką jest Ewa Chmiel. Zajęcia mają na celu poznanie miejscowości, gminy, ciekawych miejsc, zabytków. Uczniowie poznają życie naszych przodków, ich wierzenia, przesądy, tradycje świąteczne pielęgnowane do dziś, prace i wydarzenia całoroczne, kuchnię śląską, potrawy, ubiór regionalny. Mają kontakt z naszą piękną mową śląską, uczą się piosenek i zabaw swoich babć i dziadków. Poznają historię kościołów, szkół i całej wsi. W ramach lekcji odbywa się kilka wycieczek:

szlakiem kościołów i kapliczek
śladami historii - wycieczka na Kopiec i miejsce gdzie stał zamek
śladami starej fotografii
wycieczka na cmentarz - groby zmarłych nauczycieli
wycieczki na wystawy organizowane w Ośrodku Kultury.

Efektem całorocznej pracy jest wykonanie albumu, który jest ciekawą pamiątką i skarbnicą wiedzy o regionie.

Ewa Chmiel

 

REGIONALNE ZMAGANIA

26 maja 2017 r. nasza drużyna szóstoklasistów w składzie Maja Kowalska, Marta Musioł i Łukasz Piecha, uczestniczyła w Gminnym Konkursie "Nasze miejsce na ziemi" organizowanym w Zespole Szkół w Skrzyszowie. Zajęliśmy ponownie 1. miejsce wśród pięciu drużyn (2015 r. - 2. miejsce, 2016 r. - 1. miejsce). Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą dotyczącą naszej gminy, m. in. honorowi obywatele, zabytki, symbole gminy, herby sołectw, historia, powstania śląskie, osoby działające na terenie gminy. Ponadto określili najwięcej nazw kwiatów po śląsku - proponuję, by o tym porozmawiać z babcią, dziadkiem co to są sierotki, gynsipympki, joseflilie, żabioczka, gladiole czy smrodziuszki. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, wszyscy bardzo dobrze bawili się, a my jesteśmy dumni z sukcesu. Gratuluję uczniom!

 

 

GOŁKOWICE SĄ PIYKNE

Klasy szóste w ramach realizacji programu z regionalizmu "Gołkowice moją ojczyzną" wybrały się na wycieczkę, która była podsumowaniem zajęć omawianych w ciągu roku. Pierwsze część zwiedzania była pod hasłem "Miejsca historyczne Gołkowic". W drodze na Kopiec uczniowie wskazywali miejsca gdzie stała kuźnia, remiza strażacka, piekarnia, dwie szkoły, gdzie odbywały się odpusty. Na Kopcu zapoznali się z wiadomościami o pierwszych osadnikach na naszym terenie, poznali historię powstania Gołkowic, drewnianego zamku warownego otoczonego fosą. Nauczycielka opowiedziała o wykopaliskach archeologicznych prowadzonych w latach 70. XX wieku. Następnym miejscem był teren, gdzie stał murowany zamek i toczyły się walki powstańcze. Kolejna część wycieczki była pod hasłem "Szlakiem kościołów i kapliczek". Historię, położenie i wygląd na zdjęciach obiektów sakralnych uczniowie poznali na lekcjach, a w czasie wycieczki zapoznali się z nimi bezpośrednio. Najpierw był kościół św. Anny, kapliczka św. Jana Nepomucena, kapliczka  III Upadku Pana Jezusa pod Krzyżem i Kościół Ewangelicko-Augsburski Marcina Lutra. Wrażeń było dużo, wiadomości jeszcze więcej, w dodatku pogoda dopisała. Bardzo dobrze, że gołkowiccy uczniowie mają możliwość poznania najbliższej okolicy i w czasie wycieczek rowerowych lub pieszych miejsca te nie będą anonimowe i zwyczajne.

 

 
KONKURSY Z REGIONALIZMU
 
W grudniu odbyły się 2 konkursy: pierwszy dla uczniów klas IV-VI pod hasłem "Czy znasz śląską mowę?" - uczniowie w 4-osobowych drużynach zmagali się ze śląskimi słowami. Tłumaczyli m.in. potek, podzimki, giskana, apluzyna i wiele innych wyrazów oraz całe zdania. Wykazali się wielką wiedzą.
 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna klasy V a: Julia Długi, Emilia Piskowska, Karol Herman i Bartek Sikora.
Drugie miejsce drużyna klasy VI b: Patrycja Tajer, Patrycja Urbaniak, Kacper Spień, Łukasz Piecha.
Trzecie miejsce zajęła drużyna klasy VI a: Marta Musioł, Paweł Musioł, Aleksandra Walter, Radek Larysz.
 
Dyplomy zostały wręczone na barbórkowej akademii.
 
Drugi konkurs dotyczył klas I-III, którzy wykonywali plastyczne prace do śląskiego ilustrowanego słowniczka. Rysowali sprzęty kuchenne, meble, ubrania, potrawy, owoce i warzywa. Swoje prace prezentowali na akademii barbórkowej, a później zostały wywieszone na gazetce z regionalizmu.
Wszyscy uczniowie zasługują na pochwałę, że interesują się naszą piękną mową. Musimy pielęgnować śląską godkę, aby przetrwała. Godejmy po naszymu fest i we szkole, w doma i na polu.

 

ŚLADAMI STAREJ FOTOGRAFII

Uczniowie klas szóstych w ramach lekcji regionalizmu poszli na wycieczkę "Śladami starej fotografii". Rozpoznawali budynki, które do dziś służą mieszkańcom Gołkowic oraz poznali miejsca, gdzie były dwie szkoły, remiza strażacka, kuźnia oraz gdzie odbywały się odpusty (karuzela).

 

 

WYJŚCIE NA CMENTARZ

 
 
Kolejny raz szóstoklasiści, realizując program "Gołkowice moją małą ojczyzną", wybrali się na cmentarz, aby za pomocą planu cmentarza odnaleźć groby zmarłych dyrektorów i nauczycieli naszej szkoły. Na lekcji poznają sylwetki pracowników szkoły, którzy już odeszli, a pamięć o nich chcemy pielęgnować.

 
  
 

<< Rok szkolny 2015/2016 >>

 
2019  Szkoła Podstawowej im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach  globbers joomla templates