Wesoła Świetlica


Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad uczniem. Oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa doniosłą rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły i stanowi ważne ogniwo w systemie wychowania dzieci i młodzieży. Świetlica szkolna wspomaga rozwój dziecka, rozwija  jego zdolności, zainteresowania. Zapewnia wypoczynek, stwarza warunki do działań w grupie wiekowo zróżnicowanej, w klimacie radości i twórczego działania. Organizuje zajęcia ruchowe, plastyczne, teatralne, przygotowuje uroczystości szkolne, rozwija czytelnictwo, stwarza odpowiednie warunki do odrabiania zadań domowych. Świetlica szkolna to miejsce tętniące życiem, w niej  pracują ludzie wielkiego serca, dla których każde dziecko jest ważne, potrzebne, kochane, którzy znają radości i problemy każdego wychowanka.

W naszej szkole świetlica udostępniona jest wszystkim uczniom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach :

PONIEDZIAŁEK: 7:00 - 15:30
WTOREK: 7:00 - 15:30
ŚRODA: 7:00- 15:30
CZWARTEK: 7:00 - 15:30
PIĄTEK: 7:00 - 15:30

 

ZAJĘCIA, JAKIE PROPONUJE ŚWIETLICA SZKOLNA
UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY
ZGODNIE Z REGULAMINEM ŚWIETLICY:

 

  • opieka nad uczniami przed rozpoczęciem lekcji i po zakończonych lekcjach,
  • pozaplanowe zajęcia dla wszystkich świetliczaków,
  • pomoc wychowawcy ( także rówieśników) w odrabianiu zadania domowego,
  • możliwość organizacji samopomocy koleżeńskiej ( tzw. klasowe "douczanie" na terenie świetlicy) ,
  • zajęcia plastyczne, artystyczne w ramach świetlicowego kółka plastycznego,
  • zajęcia czytelnicze, teatralne,
  • gry i zabawy integrujące grupę świetlicową,
  • realizacja scenariuszy zajęć świetlicowych i wychowawczych dostosowanych do bieżącej tematyki  ( kalendarza, aktualnych wydarzeń, oczekiwań i potrzeb uczniów),
  • zajęcia na wolnym powietrzu - gry i zabawy na boisku szkolnym, piesze wycieczki - zależnie od pogody i pory roku.

 

 

 

2019  Szkoła Podstawowej im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach  globbers joomla templates