WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PORUCZNIKA PILOTA FRANCISZKA SURMY

 

KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV 

 

KLASA V

 

KLASA VI

KLASA VII

KLASA II i III GIMNAZJUM

2019  Szkoła Podstawowej im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach  globbers joomla templates